Det Norske Flag

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return
Flagets Historie
Lov om Norges Flag


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Det Norske Rigsvåben

Det Norske flag

1814

Norge får sin egen grundlov og eget nationalflag bliver drøftet i Stortinget.

1821

Stortinget nedsætter en flagudvalg og vedtager en udformning af flaget som vi kender det i dag. Farverne er frihedens trikolore og sidestillede Norge med andre frie nationer. Men, flaget kunne endnu ikke veje frit.

1844

Flaget – i folkemunde benævnt “Sildesalaten” bliver til. Flaget var en svensk-norsk variant, som blev brugt både som orlogs- og handelsflag. Det venstre øverste hjørne har svensk islæt.

1898

Handelsflaget bliver nu en ren norsk variant.

1905

Den 7. juni gennemførtes unionsopløsningen med Sverige og fra den dag har både handels- og orlogsflaget været rent norsk (som planlagt i 1821).

1941

Under Sveriges besættelse af Norge, blev der indført en restriktiv flaglov som kun tillod flagning på flagstang. Det vil sige, at det var forbudt at gå i 17. maj optog og her bære flaget – eller have dets farver på sig (på tøjet).

1945

8. maj Norges befrielsesdag - flaget bliver et centralt og kært symbol på frihed og selvstændighed.

Nationalsang: Ja, vi elsker elsker dette landet

Tekst til nationalsangen: klik her

Både den anden verdenskrig og norsk idræt har været med til at give det norske flags dets stærke symbolværdi det har i dag. Norsk idræt bruger og ærer flaget over hele verden og i alle medier.

Det norske flag er symbol på «Norge vårt land», Norges historiske arv, og under krigen var det et modstandssymbol. Quislingregeringen tillod nemlig ikke flagning udover de officielle flagdage. I dag kan privatpersoner flage akkurat når det passer dem.

HVORDAN HEJSES FLAGET OG HVORDAN ER FLAGETS MÅL
Flagets længde skal være 1/3 af flagstangens højde, mens vimpler kan være noget længere. Flaget skal være højrødt med et mørkeblåt kors, med rette vinkler og det blå kors skal have en hvid kant rundt om. Det firdelte firkantede flag skal have disse målestoksforhold: 16 til 22.

 

       6       1  2  1           12


6

1
2
1

6

 

 

 

 

 


Firkanterne nærmest flagstangen skal være kvadranter og hver af dem skal være 6/16 af flagets bredde og 6/22 af flagets længde. Derimod skal de to yderste firkanter være ligeså brede som de to første firkanter, men have en længde på 12/22 af flagets længde.

Bredden af det blå kors skal være 2/16 af flagets bredde og 2/22 af flagets længde. Bredden af den hvide kant skal være 1/16 af flagets bredde og 1/22 af flagets længde.

Hvordan hejses det norske flag, når det skal op på en almindelig fritstående flagstang?
Jo, det skal hejses ”bestemt og jævnt”. Flaglinen skal holdes stram, både ved op- og nedfiring. Flaget må aldrig berøre jorden.

De private balkonflag kan hejses op/ned - som på en almindelig flagstang. Nogle balkonflag har line og kan hejses på halv stang ved markering af sorg.
Flagning når man er i hytte (fritidshus) er en god skik, og her følges samme gængse regler for flagning.
Flaget bør så vidt muligt også bruges på biler den 1. og 17. maj. Flaget skal fæstnes grundigt til bilen.

Flaget skal opbevares således, at det ikke er krøllet og beskidt, når det skal bruges. Flaget må ikke være falmet, og det skal repareres hvis det har fået rifter og skader. Er flaget i så dårlig stand at det må kasseres, er der to måder at gøre dette på: Enten brændes flaget, eller også sprættes farverne fra hinanden, således at det ikke kan vanæres senere.

NÅR SKAL VI FLAGGE
I den lyse årstiden:
Fra marts - oktober, hejses flagget klokken 8 og fires ved solnedgang, men aldrig senere end klokken 21.
I den mørge årstiden:
Fra november - februar, skal ikke flagget op før klokken 9 og
fires ved solnedgang, men aldrig senere end klokken 21.

I Nordland, Troms og Finnmark har de sit eget reglement. Fra november - februar, skal flagget hejses kl. 10.00 og fires kl. 15.00.

PRIVAT FLAGNING
Har du flagstang, bør du flage på alle private og offentlige fest- og højtidsdage. Udover de officielle flagdage er det også normalt at flage på FN-dagen 24. oktober. Enkelte vælger også at flage langfredag.

For privates benyttelse af flaget er retningslinierne almindelig god skik og brug. Men for offentlige myndigheders flagning er der derimod egentlige officielle regler. Det, som af mange anses som privates skik og brug, ligner de fleste af de påbud der er gældende for det offentliges flagning. Mange private er ikke særlig optaget af reglerne, selvom de både er glade for flaget og gerne vil bruge det.

Ja, nordmændene flager gerne på grund af en gevinst i Lotto, deres egen fødselsdag eller for sejren i en fodboldkamp. Privatpersoner er heller ikke bundet af klokkeslæt. Har de en flagstang, er det bedre at de hejser flaget en time før og haler det det ned en time efter de fastsatte klokkeslæt, end at de helt lader være med at flage. Alligevel er det god skik og bruge en del af hovedreglerne i det offentliges flagreglement.

OFFICIELLE FLAGDAGE (pr. 1.juli 2003)
Fra offentliges bygninger og ejendomme er det påbudt at flage på officielle flagdage. Privatpersoner kan selv bestemme om de vil flage på disse dage:

  1. JANUAR 1. Nytårsdag
21. JANUAR H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra
6. FEBRUAR Samefolkets dag
21. FEBRUAR H.M. Kong Harald V
  1. PÅSKEDAG Offentlig Højtidsdag
  1. MAJ Offentlig Højtidsdag
  8. MAJ Frigørelsesdagen 1945
17. MAJ Grundlovsdag
  1. PINSEDAG  
  7. JUNI Unionsopløsningen 1905
  4. JULI H.M. Dronning Sonja
20. JULI H.K.H. Kronprins Haakon Magnus
29. JULI Olsok
19. AUGUST H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit
24. OKTOBER FN dagen
25. DESEMBER 1. Juledag
     

Desuden skal der flages på dage med stortingsvalg, eller når regeringen af forskellige årsager bestemmer det. Da Kong Olav V levede, var hans fødselsdag, 2. juli, officiel flagdag. I Norge har vi ingen tradition for at flage officielt for afdøde konger eller familiemedlemmer. Privatpersoner kan imidlertid gøre dette.

HVORNÅR VI SKAL HAVE FLAGET OP?
I den lyse årstiden, fra marts til oktober, hejses flaget klokken 8.00 og nedtages ved solnedgang, dog aldrig senere end klokken 21. I vinterhalvåret, fra november til februar, skal flaget ikke op før klokken 9.

FLAGNING VED BEGRAVELSER
Ved sorg skal flaget først hejses til tops og derefter fires en tredjedel ned fra toppen af flagstangen. Efter begravelsen skal flagene hejses på hel stang når kirkeklokkerne ringer.
 


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here