Det Norske Rigsvåben

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Det Norske flag

INNHOLD

RIGSVÅBEN MED GULD-LØVE.
Ved siden af det norske flaget er rigsvåbnet med guldløven som holder en sølvbladet økse vort mest kendte nationalsymbol. Har de norske skove overhovedet denne sydlandske Dyrenes konge, og måske burde det hellere have været en bjørn – ja, hvorfor blev en elghund eller en blomst ikke valgt i stedet?

Valget af løven skete i middelalderen med en helt anden tankegang, politik, magtforhold og tradition end vi har i dag. Løven hænger sammen med både Bibelen og Midtøstens løve-konge-symbolik.

For at gøre vores rigsvåben lidt specielt, placerede middelalderens folk en økse mellem løvens poter. Det er den økse som Hellig-Olaf blev dræbt med på Stiklestad og som knytter middelalderens kongeslægt og rigsstyret til ”Norges evige konge” som kirken kaldte ham. Her ligger muligheder for mange religiøse og politiske tolkninger i en tid med strid mellem magthavere, både kirkelige og verdslige.

Løven er blevet benyttet som rigsvåben formodentligt helt siden Håkon Håkonssons tid i 1200-tallet. Spor fører den endda længere tilbage, men det er nok en noget mere tvivlsom historie.

Den Rigsløve som myndighederne benytter i dag, er en udformning i funkisstil fra 1930 - med en lille justering gennemført for nogle år siden. Grunden til at myndighederne holder sig til stort set samme form gennem alle årene, er mest økonomisk; for at spare penge. Det bliver vist for dyrt at lade flere kunstnere arbejde med løvemotivet. Ikke desto mindre har både norske og udenlandske heraldisk kyndige kunstnere lavet flotte norske løver i nyere tid som godt kunne være blevet brugt i Norge. Set fra en kunstnerisk og heraldisk synsvinkel burde udformningen kunne variere langt mere end de strenge departementsinstrukser i dag tillader, således som de fik lov til i tidligere århundreder.  Uniformeringen og ensretningen af løvens form i dag er helt unødvendig og uhistorisk. Allerede i middelalderen var det en selvfølge at våbenskjoldenes motiver skulle variere og tegnes efter forskellige behov, smak og stil. Hvornår tør myndighederne slippe de heraldiske kunstnere løs og give rigsvåbnet en ny udformning?
 


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here