Fakta om Norge

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return
Det Norske Flag
Det Norske Rigsvåben
Veje


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Landformer
Geologi og landskap
Berggrunnen
Breer

FAKTA OM NORGE


Baggrund
Vikingerne hærgede over det meste af Europa i ca. to århundrede. Fra det 9. århundrede til det 11. århundrede var en tid med national forening og ekspansion. Det var først ved kristendommens indtog i Norge (med Olav Tryggvason i spidsen i år 994), at overfaldene ophørte. Den norske kongerække uddøde i 1387, og landet gik ind i en unionsperiode med Danmark.
I 1397 var Norge besat af Danmark. Dette markerede en periode som i Norge kendes under betegnelsen "400-års natten", hvor Norge var den svagere part i unionen med Danmark. Efter at Danmark-Norge mistede sin flåde under napoleonskrigene og sluttede sig til den tabende part og yderligere var gået bankerot, blev kongen ved Freden i Kiel tvunget til at afstå Norge til kongen af Sverige. I begyndelsen af 1814 fik Norge sin første Grundlov, der var underskrevet på Eidsvoll.

Norge forsøgte at etablere sig som uafhængig stat med Eidsvold-forfatningen den 17. Maj 1814 og valget af statholderen, prins Christian Frederik (den senere kong Christian VIII af Danmark), til konge af Norge, men straks tvang Sverige med militær magt Norge ind i en ny union. Den svenske tronarving Carl Johan (Bernadotte) godtog dog Eidsvold-forfatningen, og det norske Storting accepterede 4. november en personalunion under fælles konge.

En øget følelse af nationalisme fik Norge til at kræve sin uafhængighed. Dette skete via et referendum i 1905, som garanterede Norge sin uafhængighed. I år 2005 fejrer Norge sin 100 års uafhengigheds dag fra Sverige.
Under første verdenskrig forholdt Norge sig neutralt og proklamerede, at de ville være neutrale også under evt. andre verdenskrige, men kunne dog ikke forhindre at blive invaderet af tyskerne under anden verdenskrig. Besættelsen varede fra 1940-1945. I 1949 opgav Norge sin neutralitet og blev medlem af NATO.
I 1960’erne fandt Norge olie og gas i Nordsøen, hvilket blev et vendepunkt i Norsk økonomi.
To ganger er der blevet stemt om Norge skal med i EU. Første gang i 1972 og anden gang i 1994. Begge gangene blev forslaget nedstemt.


GEOGRAFI

 

Beliggenhed

Nord Europa, omringet af Nordsøen og Atlanterhavet. Sverige ligger øst for Norge.

Breddegrad

62 00N, 10 00Ø

Areal

Totalt: 324,220 km
Land: 307,860 km
²
Vand: 16,360 km²

Grænser

Totalt: 2,544 km
Grænser til: Rusland 196 km, Finland 729 km, Sverige 1,619 km

Kystlinie

21,925 km
(I dette er inkluderet fastland på 3,419 km, store øer 2,413 km, lange fjorde og en række små øer 16,093 km).
Kystlinien er en af de længste og mest hårdføre i verden.
Der findes ca. 50,000 øer langs kysten
.

Klima

Golfstrømmen strømmer langs hele den norske kyst. Ude ved havet er klimaet tempereret. Inde i landet er temperaturen koldere med øget nedbør og koldere somre. På vestkysten kommer nedbøren som regn så at sige hele året rundt.

Landskab

Norges landskab er et resultat af de store istider som har hærget gennem mange tusinde år. Præget af isbræer, bratte fjelde, lange fjorde, frodige dale og store tundrasletter mod nord. Næsten 2/3 af Norge er fjeld.

Højdeforskelle

Laveste punkt: Nordsøen 0 m
Højeste punkt: Galdhøpiggen 2,469 m

Naturlige resurser

Olie, naturgas, kobber, nikkel, bly, jernmalm, zink, svovlkis, aluminium, fiskeri, tømmer og vandkraft.

Udnyttet land

Dyrket jord: 2,94 %
Faste afgrøder: 0 %
Andet: 97,06 %

Naturhændelser

Sten-, jord- og sneskred


BEFOLKNING

 

Antal

4,546,123 (Juli 2003)

Barn

1,8 barn født/kvinde

Gennemsnitsalder

Totalt: 37,7 år
Kvinder: 38,7 år
Mænd: 36,7 år

Forventet levealder

Gennemsnit: 79,09 år
Kvinder: 82,22 år
Mænd: 76,15 år

Befolkningstilvækst

0,46%

Etniske grupper

Nordmænd, ca.20,000 samer

Religion

Protestantisk Lutheransk 86% (Statskirke), andre protestantiske og romerskkatolske 3%, andre 1%, ingen eller ukendt 10%. (1997)

Sprog

Norsk bokmål og nynorsk. En lille gruppe taler samisk.

Nationalitet

Nordmænd


REGERING
 

Landsnavn

Konventionel lang form: Kingdom of Norway
Konventionel kort form: Norway
Lokal lang form: Kongeriget Norge
Lokal kort form: Norge

Statschef Harald 5. (fra 1991)
Regeringssjef Jens Stoltenberg (fra 2005)

Regeringsform

Monarki

Hovedstad

Oslo

Landsopdeling

19 fylker (amter) - Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold, Østfold.

Tilhørende områder

Bouvet Island, Jan Mayen, Svalbard

Uafhængighed

Den 7. juni 1905 deklarerede Norge unionen med Sverige for opløst. Den 26. oktober godkendte Sverige unionsopløsningen.

Nationaldag

Grundlovsdag, 17. maj (1814); Notat - den 14. januar 1814, gav Danmark Norge til Sverige. Norge modstod Sverige ved at udfærdige en Norsk grundlov fire måneder senere. Den 14. august 1814 proklamerede Norge sin uafhængig, men i union med Sverige. Denne union blev opløst den 7. juni 1905.

Det norske flag Norgesflaget
Nationalsang Ja, vi elsker elsker dette landet... Tekst - klik her

Grundlov

Revideret i 1884

Myndighedsalder

18 år

Flag

Rødt med et blåt kors som går helt til yderkanterne af flaget, hvide linje følger på begge sider af det blå kors. Har samme stil som alle de øvrige nordiske lande.


ØKONOMI
 

Baggrund
Norges økonomi er et kapitalistisk velfærdssamfund og en blanding af frie økonomiske aktiviteter og statslige interesser. Staten styrer nøgleområder som olieindustrien (der for det meste er i statens ejendom). Landet er rigt på naturlige resurser; så som olie, vandkraft, fisk og mineraler. Norge er meget afhængig af olieproduktionen og de internationale oliepriser. I 1999 blev 35% af al olie og gas eksporteret. Kun Saudi Arabien og Rusland eksporterer mere olie end Norge.
Norge valgte at blive ude af EU if. m. et referendum i november 1994. Velfærden voksede i 2000 med 2,7 % til sammenligning med 0,8 % i 1999, men havde et tilbagefald med 1,3 % i 2001. Høje oliepriser hjalp på økonomien i 2002 til trods for en dårlig verdensøkonomi.
Regeringen har gjort store fremskridt med privatisering. Norge har en af de højeste levestandarder i verden, men bekymrer sig for fremtiden, når olie- og gasresurserne tømmes. Staten har sat store dele af olieindtægterne i en oliefond som er investeret i udlandet og er opgjort til mere end 43 milliarder dollers.


Arbejdsstyrke


2,4 millioner (2000)

Arbejdssektorer

Servicefaget 74%, Industri 22%, landbrug, skovbrug og fiskeri 4% (1995)

Arbejdsløshed

3,9 % (2002)

Industri

Olie og gas, madvarekonservering, skibsværft, pulp og papirprodukter, metal, kemikalier, tømmer, minedrift, tekstiler og fisk.

Industriel vækst

1,2 % (2002)

El produktionsformer

Olie og gas: 0,4 %
Vandkraft: 99,3 %
Andre: 0,3 %
Atomkraft: 0 %

Eksportlande

EU 76 % (Storbritannien 19,8 %, Frankrig 11,8 %, Tyskland 11,6 %, Holland 10,2 %, Sverige 7,9 %),
USA 7,9 % (2001)

Importlande

EU 66,5 % (Sverige 15,5 %, Tyskland 12,8 %, Storbritannien 7,8 %, Danmark 7,2 %, Frankrig 5,2 %),
USA 7,0 % (2001)

Udlandsgæld

0 $ (Norge er en netto ekstern Kreditor)

Økonomisk udlandsbistand

ODA, $ 1,4 milliarder (1998)

Penge valuta

Norske Kroner (NOK)

Valuta $

Norske kroner per US $: 6-7 (2004), 7,98 (2002), 8,99 (2001), 8,8 (2000), 7,7 (1999), 7,5 (1998).


MILITÆR
 

Militære enheder

Den norske hær, Det Kongelige Norske Søværn (inklusiv Kystartilleriet og kystvagten), Det Kongelige Norske Flyvevåben og Hjemmeværnet.

Værnepligtsalder

20 år

Rekrutteringsdygtig alder

Mænd i alderen 15-49 år: 1.099.314 mænd i 2003

Årligt antal værnepligtige

Mænd: 27,249 (2003)


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here